Opdrachtgevers

Bambam werkt zowel voor particulieren als voor grote opdrachtgevers (overheid, bedrijven). Daarbij organiseren en begeleiden we het hele traject: van het opnemen van de schade en het opstellen van een restauratievoorstel tot de uitvoering en oplevering. In alle gevallen maken we een zorgvuldig plan waarin we de wensen van de opdrachtgever verwerken.

Procedure bij restauratie

  • Opdrachtgever zoekt contact met Bambam, afspraak voor opname
  • Opdrachtgever legt wensen voor, bespreken van de mogelijkheden
  • Opname van de schade (indien van toepassing)
  • Bambam stelt restauratieplan of ontwerpplan op inclusief offerte
  • Afstemming plan met opdrachtgever
  • Na goedkeuring plan en offerte inplannen opdracht
  • Start werkzaamheden
  • Oplevering

Adviserende rol

Bambam heeft inmiddels veel kennis en ervaring in huis. Daarom wordt ons ook regelmatig gevraagd om advies uit te brengen. Zo’n advies kan kort en krachtig zijn maar kan ook bestaan uit de complete inventarisatie van een monumentaal pand. Daarbij omschrijven we alle schades en geven advies over de  herstelwerkzaamheden. Op basis van het uitgebrachte advies kan de opdrachtgever besluiten om Bambam in te huren of om offertes aan te vragen bij meerdere restauratiebedrijven.

Testimonials

Het halen van de beste kwaliteit, plezier in het werk, een voorkeur voor technisch en artistiek uitdagend werk (gecombineerd met een voldoende omzet), staan nog steeds centraal. Ook in de 1e controletoets merkte het auditteam op dat dit zeer kenmerkend voor Bambam is. Het bedrijf onderscheidt zich daarin van andere erkende steenhouwers. Het werk dat het auditteam in de werkplaats, en op de twee bezochte locaties in Haarlem beoordeelde, was vakkundig én artistiek van hoog niveau. Bambam denkt in het belang van het monument. .Dit was onder andere zichtbaar op begraafplaats Kleverlaan waar Steven Janse de opdrachtgever heeft kunnen overtuigen dat een snelle oplevering niet tot de gewenste kwaliteit leidt en dat het bij bepaalde graven geen zin heeft om zaken te repareren als niet de hele constructie eronder eerst aangepakt wordt.”

“Bambam Steenhouwers is een prettig bedrijf om mee samen te werken. Het onderhoud van het Poortgebouw van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam is een langlopend project met van tijd tot tijd natuursteenwerkzaamheden. Bambam stelt dan vaak creatieve oplossingen voor. Ook weten ze aan (betaalbare) historische bouwmaterialen te komen, ze luisteren goed en maken betrouwbare offertes. Ook over de restauratie-vakgenoten die ze voorstellen (zoals bijvoorbeeld een smid voor het herstel van gietijzeren kolommen) zijn we heel tevreden.“