Opdrachtgevers

Bambam werkt zowel voor particulieren als voor grote opdrachtgevers (overheid, bedrijven). Daarbij organiseren en begeleiden we het hele traject: van het opnemen van de schade en het opstellen van een restauratievoorstel tot de uitvoering en oplevering. In alle gevallen maken we een zorgvuldig plan waarin de wensen van de opdrachtgever worden verwerkt.

Procedure bij restauratie:

  • Opdrachtgever zoekt contact met Bambam, afspraak voor opname
  • Opdrachtgever legt wensen voor, bespreken van de mogelijkheden
  • Opname van de schade (indien van toepassing)
  • Bambam stelt restauratieplan of ontwerpplan op inclusief offerte
  • Afstemming plan met opdrachtgever
  • Na goedkeuring plan en offerte inplannen opdracht
  • Start werkzaamheden
  • Oplevering

Testimonials

Het halen van de beste kwaliteit, plezier in het werk, een voorkeur voor technisch en artistiek uitdagend werk (gecombineerd met een voldoende omzet), staan nog steeds centraal. Ook in de 1e controletoets merkte het auditteam op dat dit zeer kenmerkend voor Bambam is. Het bedrijf onderscheidt zich daarin van andere erkende steenhouwers. Het werk dat het auditteam in de werkplaats, en op de twee bezochte locaties in Haarlem beoordeelde, was vakkundig én artistiek van hoog niveau. Bambam denkt in het belang van het monument. .Dit was onder andere zichtbaar op begraafplaats Kleverlaan waar Steven Janse de opdrachtgever heeft kunnen overtuigen dat een snelle oplevering niet tot de gewenste kwaliteit leidt en dat het bij bepaalde graven geen zin heeft om zaken te repareren als niet de hele constructie eronder eerst aangepakt wordt.”