Monument Armenbolwerk

In de 19e eeuw bevond zich langs de singel van Leiden een begraafplaats voor de armste Leidenaren, het zogenaamde ‘Armenbolwerk’. Tussen 1817 en 1912 werden hier bijna 50.000 Leidenaren begraven. Onevenredig veel van hen overleden als gevolg van armoede, ziekte, cholera of door de gifmengsels van Goeie Mie. In 2020 kreeg Bambam opdracht om een monument uit te voeren ter nagedachtenis van deze mensen én om stil te staan bij de sociale misstanden in het 19e-eeuwse Leiden.

Het monument is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Herbert van Hoogdalem (Het Leids Wevershuis), Rita Meijer-Hofland, kunstenares Jacqueline Ravelli, Bambam Steenhouwers en de Vrienden van het Singelpark. Deze laatsten deden de suggestie om het monument ook een functie te geven. Zo ontstond het idee voor een bank in de vorm van de voormalige begraafplaats.

Meer informatie over de geschiedenis van het bolwerk vindt u op de site van museum het Leids Wevershuis: www.wevershuis.nl.

Ontwerp:

Jacqueline Ravelli en Vrienden van het Singelpark

Opdrachtgever:

Herbert van Hoogdalem i.s.m. gemeente Leiden

Uitvoering:

Bambam

Financiering:

Stichting Archiscienza, het WOZ Fonds, Fonds 1818 , de Van der Mandele Stichting, Stichting  Carolusgulden en Stichting Het kleine Leidse woonhuis.